1. Definities

" Eigenaar " - Beheerder van de portal http://drlahlali.org

' Site ' is het internetproject van de eigenaar.

" Gebruiker " - elke persoon die contact opneemt, verbindt of assisteert bij het verkrijgen van toegang tot enige vorm van informatie of informatie die op de Site van de Eigenaar wordt geplaatst, evenals gekoppeld aan de links die door de Site worden genoemd, gedownload van de Site of verkregen door toegang tot de site.

2. Algemene bepalingen

2.1. Deze Overeenkomst over het gebruik van de Site (hierna: de "Overeenkomst") wordt gesloten tussen de Eigenaar en een Gebruiker. De verwijzing naar een van de secties van de Site, evenals het plaatsen van links ernaar, het citeren en herdrukken van de materialen van de Site, impliceert de wettelijk bindende toestemming van de Gebruiker om te voldoen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. De eigenaar en gebruiker worden gezamenlijk de "partijen" genoemd.

2.2. Deze overeenkomst is geen contract. De site-eigenaar behoudt zich het recht voor deze overeenkomst te wijzigen en een nieuwe te introduceren. Dergelijke wijzigingen worden van kracht vanaf het moment dat ze op de site worden geplaatst. Het gebruik van de sitematerialen door de Gebruiker na de wijziging van de Overeenkomst betekent automatisch hun aanvaarding.

3. Beperking van aansprakelijkheid

3.1. De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij de site op eigen risico gebruikt. De behandelingsmethoden, procedures, medicijnen en informatiemateriaal over het gebruik ervan op de site zijn alleen ter informatie en kunnen niet worden gebruikt als een gids voor zelfdiagnose en behandeling, en kunnen alleen worden toegepast op recept en onder medisch toezicht.

3.2. Gebruikers van de site uit andere landen moeten informatie over geneesmiddelen gebruiken in overeenstemming met de regels die op hun grondgebied van toepassing zijn.

3.3. De sitebeheer is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade aan uw gezondheid, onafhankelijke behandeling uitgevoerd volgens de aanbevelingen op de site. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor eventuele onjuiste interpretaties die kunnen optreden als gevolg van het bekijken, lezen of kopiëren van materiaal op de site, en dus kan geen rechtspersoon of natuurlijke persoon verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de genoemde materialen. De verantwoordelijkheid voor de gevolgen die direct of indirect het gebruik van de op deze site geposte informatie met zich meebrengen, wordt in geen geval bij de eigenaar van de site geplaatst en vormt de basis voor de vervolging ervan.

3.4. De diensten van de Site worden aangeboden op een "as is" -basis zonder enige vorm van garantie, direct of indirect. De gebruiker weigert vrijwillig de website-eigenaar te vervolgen en schadevergoeding te betalen voor mogelijke schade aan de gebruiker.

3.5. Noch het beheer van de site, noch haar partners of werknemers garanderen de ononderbroken en foutloze werking van de site; noch garanderen zij dat dit zowel de resultaten zijn die tijdens het gebruik van de Site zijn verkregen, als de nauwkeurigheid en toepasbaarheid van de materialen.

3.6. Een deel van de informatie die op de site beschikbaar is, wordt verstrekt door een derde partij. Alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen of andere informatie of inhoud verstrekt door een derde partij of andere gebruikers van de site behoren toe aan hen, en niet aan de Site-eigenaar. De site-eigenaar biedt geen garanties en voorwaarden die hiermee verband houden, expliciet of impliciet, inclusief (maar niet beperkt tot) garanties van eigendom, onschadelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid of volledigheid van antwoorden en resultaten en naleving van de beschrijving.

4. Wijzigingen in de inhoud van de site

4.1. Alle informatie en materialen op deze site worden gepresenteerd zonder garantie dat ze geen fouten kunnen bevatten. De eigenaar van de site heeft het recht om de informatie en materialen die op deze site zijn geplaatst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van dergelijke wijzigingen te wijzigen.

5. Handelsmerken

5.1. Geregistreerde handelsmerken, merken die op de site worden vermeld, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.