1. Definities

" Eigenaar " - beheerder van de portal http://drlahlali.org

' Site ' is het internetproject van de eigenaar.

" Gebruiker " betekent elke persoon die toegang verkrijgt, verbindt met of helpt bij het verkrijgen van toegang tot enige vorm van informatie of inhoud die op de site van de eigenaar is geplaatst, en die via links is gelinked, is gedownload van de site of is ontvangen door toegang tot de site.

2. Algemene bepalingen

2.1. Deze Overeenkomst over het gebruik van de Site (de "Overeenkomst") wordt gesloten tussen de Eigenaar en elke Gebruiker. Toegang tot een van de secties van de Site, evenals het plaatsen van links ernaar, het citeren en herdrukken van de materialen van de Site, impliceert de juridisch bindende toestemming van de Gebruiker voor de naleving van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst. De eigenaar en de gebruiker worden gezamenlijk de "partijen" genoemd.

2.2. Deze overeenkomst is geen overeenkomst. De Site-eigenaar behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te wijzigen en een nieuwe in te voeren. Dergelijke wijzigingen worden van kracht vanaf het moment dat ze op de Site worden geplaatst. Het gebruik door de gebruiker van het materiaal van de site na de wijziging van de overeenkomst betekent automatisch dat ze worden geaccepteerd.

3. Beperking van aansprakelijkheid

3.1. De Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij de Site op eigen risico gebruikt. De behandelingsmethoden, procedures, geneesmiddelen en informatiematerialen over het gebruik die op de Site worden gegeven, zijn uitsluitend voor informatiedoeleinden en kunnen geen gids zijn voor zelfdiagnose en behandeling, en kunnen alleen op voorschrift en onder medisch toezicht worden toegepast.

3.2. Gebruikers van de Site uit andere landen dienen de informatie over geneesmiddelen te gebruiken in overeenstemming met de regels die op hun grondgebied van kracht zijn.

3.3. De Administratie van de Site is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw gezondheid, onafhankelijke behandeling, uitgevoerd op de aanbevelingen gegeven op de Site. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor eventuele misinterpretaties die kunnen voortvloeien uit het bekijken, lezen of kopiëren van de materialen op de site, en dus kan geen enkele wettelijke of natuurlijke persoon verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de genoemde materialen. In geen geval is de verantwoordelijkheid voor de gevolgen die direct of indirect het gebruik van informatie op deze Site met zich meebrengen, niet toevertrouwd aan de Site-eigenaar en vormt deze de basis voor hun vervolging.

3.4. Site-diensten worden geleverd op een "as is" -basis zonder garanties van welke aard dan ook, hetzij direct of indirect. De gebruiker weigert vrijwillig de site-eigenaar te vervolgen en vergoedt de mogelijke schade veroorzaakt aan de gebruiker.

3.5. Noch de administratie van de Site, noch haar partners of werknemers garanderen de ononderbroken en foutloze werking van de Site; Ze kunnen ook niet garanderen dat dit de resultaten zijn die worden verkregen tijdens het gebruik van de Site en de nauwkeurigheid en toepasbaarheid van de materialen.

3.6. Een deel van de informatie die beschikbaar is op de site wordt geleverd door een derde partij. Alle meningen, adviezen, goedkeuringen, diensten, aanbiedingen of andere informatie of inhoud verstrekt door een derde partij of andere gebruikers van de site behoren tot hen, en niet tot de eigenaar van de site, respectievelijk. De site-eigenaar biedt geen garanties en voorwaarden met betrekking tot hen, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van eigendom, onschadelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid of volledigheid van de antwoorden en resultaten en naleving van de beschrijving.

4. De inhoud van de site wijzigen

4.1. Alle informatie en materialen die op deze site worden vermeld, worden verstrekt zonder garantie dat deze geen fouten kunnen bevatten. De site-eigenaar heeft het recht om de informatie en het materiaal op deze website te allen tijde en zonder voorafgaande bekendmaking van dergelijke wijzigingen te wijzigen.

5. Handelsmerken

5.1. Geregistreerde handelsmerken, merken waarnaar op de Site wordt verwezen, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.