1. Definities

" Eigenaar " - beheerder van de portal http://drlahlali.org

' Site ' is het internetproject van de eigenaar.

" Gebruiker " - een persoon die contact opneemt met, contact opneemt met of derden verleent bij het verkrijgen van toegang tot enige vorm van informatie of inhoud die op de website van de eigenaar is geplaatst, en die is gekoppeld aan de koppelingen waarnaar de site verwijst, die van de site is gedownload of die door doet een beroep op de site.

2. Algemene bepalingen

2.1. Deze Overeenkomst over het gebruik van de Site (hierna - de "Overeenkomst") is tussen de Eigenaar en elke Gebruiker. Een beroep op een van de secties van de Site, evenals het plaatsen van links ernaar, het citeren en herdrukken van de materialen van de Site, impliceert de juridisch bindende toestemming van de Gebruiker om te voldoen aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst. De eigenaar en gebruiker worden gezamenlijk de "partijen" genoemd.

2.2. Deze overeenkomst is geen contract. De eigenaar van de Site behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te wijzigen of een nieuwe in te voeren. Dergelijke wijzigingen worden van kracht vanaf het moment dat ze op de Site worden geplaatst. Het gebruik van het sitemateriaal door de gebruiker na de wijziging van de overeenkomst betekent automatisch dat ze worden geaccepteerd.

3. Beperking van aansprakelijkheid

3.1. De gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij de site op eigen risico gebruikt. De behandelingsmethoden, procedures, geneesmiddelen en informatiemateriaal over het gebruik ervan, gepresenteerd op de site, zijn alleen ter referentie en kunnen niet worden gebruikt als richtlijn voor zelfdiagnose en behandeling, en kunnen alleen worden toegepast op recept en onder medisch toezicht.

3.2. Gebruikers van de Site uit andere landen moeten informatie over geneesmiddelen gebruiken in overeenstemming met de regels die op hun grondgebied van toepassing zijn.

3.3. Beheer van de site is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw gezondheid, zelfbehandeling, uitgevoerd op de aanbevelingen gegeven op de site. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor elke verkeerde interpretatie die kan voortvloeien uit het bekijken, lezen of kopiëren van de materialen op de site, en dus kan geen enkele wettelijke of natuurlijke persoon verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de genoemde materialen. In geen geval kan de verantwoordelijkheid voor de gevolgen die direct of indirect het gebruik van de op deze site gepubliceerde informatie met zich meebrengen, niet worden toegeschreven aan de eigenaar van de site en de basis zijn voor hun vervolging.

3.4. Sitediensten worden aangeboden op een 'as is'-basis zonder enige vorm van garantie, direct of indirect. De gebruiker weigert vrijwillig de eigenaar van de site te vervolgen en te vrijwaren voor mogelijke schade toegebracht aan de gebruiker.

3.5. Noch de administratie van de Site, noch haar partners of werknemers garanderen de ononderbroken en foutloze werking van de Site; evenmin garanderen zij dat zowel de resultaten verkregen tijdens het gebruik van de site, de nauwkeurigheid en de toepasbaarheid van de materialen daarvan zijn.

3.6. Een deel van de informatie die beschikbaar is op de Site wordt geleverd door een derde partij. Alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, suggesties of andere informatie of inhoud die door een derde partij of andere gebruikers van de site wordt verstrekt, behoren hen respectievelijk toe, en niet tot de eigenaar van de site. De site-eigenaar biedt geen garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van eigendom, veiligheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid of volledigheid van antwoorden en resultaten en conformiteit met de beschrijving.

4. Wijzigingen in de inhoud van de site

4.1. Alle informatie en materialen die op deze site worden geplaatst, worden aangeboden zonder garantie dat deze geen fouten kunnen bevatten. De eigenaar van de Site heeft het recht om de informatie en het materiaal op deze site te allen tijde en zonder voorafgaande bekendmaking van dergelijke wijzigingen te wijzigen.

5. Handelsmerken

5.1. Geregistreerde handelsmerken, merken die op de Site worden vermeld, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.